Gópál Džiu

[e-kniha]

Knížka oslavuje nádherné a prastaré Božstvo Gópála, vypráví o Jeho pouti z Vrindávanu do Orissy a líčí také mnohé sladké a neobyčejné zážitky, které s Ním měli Jeho oddaní.

Autor: Mádhavánanda dás
Jazyk: Český
Formát: ePub, PDF
Rok vydání: 2012
  • Cena:26 Kč
  • Dostupnost: Skladem > 15 ks
Množství:

Gópál Džiu [e-kniha]

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), založená Jeho Božskou Milostí A.Č. Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou, má stovky středisek v každém koutu světa. Většinu z nich najdeme ve velkých městech, kde se pravidelně scházejí stovky a tisíce oddaných, aby se duchovně povznesly. Také na venkově se organizují tato střediska, kam mohou lidé utéci ze spletitého městského života a žít tak jednoduše a zdravě, v blízkosti půdy a krav. Ale ISKCON se také ujal úkolu postavit rozlehlý chrám v odlehlé vesnici Gadeigiri v Džagatsinghpuru, v oblasti východně-centrální Orissy, jen za účelem oslavování vesnického Božstva, Gópála.

Kdo je tento Gópál? V odlehlých vesnicích Indie můžeme najít tolik Božstev – tak proč tolik povyku kvůli tomuto Gópálovi? Tato malá kniha vypráví příběh o Gópálovi, jak přišel z Vrindávanu díky touze Jeho oddaného Gópála Giriho a zůstal s rodinou Giriů více než 250 let. Během této doby Gópál vyjevil mnoho jedinečných a úžasných zábav. Historie těchto zábav, tak jako rodiny Giriů, se předává již po deset generací, a toto vyprávění je sbírkou těchto zpráv.

Jako Krišnu nelze oddělit od Jeho oddaných, tento příběh není jen historií Gópála, ale i všech, kteří Mu sloužili, je to příběh rodiny Giriů. Tato kniha se zaměřuje zvláště na život Jeho Božské Milosti Gour Góvindy Svámího Mahárádže. Nebýt jeho, o Gópálovi by se dozvěděla jen malá hrstka lidí. Gour Góvinda Svámí poskytoval různé druhy služeb Gópálovi již od svého dětství. Když opustil rodinu a stal se sannjásím v ISKCONu, byl poslán svým duchovním učitelem Šrílou A.Č. Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou do Bhuvanéšvaru v Orisse, aby tam založil chrám. Gour Góvinda Svámí tu pobýval v chatrči z bláta a dohlížel na stavbu Šrí Šrí Krišna-Balaráma Mandiru. Šríla Prabhupáda také Gour Góvindu Svámího pověřil, aby cestoval a kázal. Proto začal Gour Góvinda Svámí po zjevení chrámu v Bhuvanéšvaru cestovat, aby kázal na Západě. Před každou delší cestou jel vždy nejprve tři hodiny z Bhuvanéšvaru do Gadeigiri, aby dostal požehnání od Gópála. Kamkoliv jel v tomto světě, vždy měl s sebou obrázek Gópála. Když při příjezdu na nové místo zapomněl jeho služebník vybalit obrázek, zeptal se: „Kde je Gópál?“ Když v posledních okamžicích svého života při návštěvě Májápuru Dhámu při posvátné příležitosti příchodu Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura opouštěl Šríla Gour Góvinda Svámí tento svět, upřeně hleděl na obrázek Gópála. Poslední slovo, které vyslovil, bylo „Gópál“. Takto byl od samého začátku života až do posledního dechu ponořen v myšlení a uctívání Gópála.

Naposledy přidané
Elixír života

Nepřehlédněte