Šrí Čaitanja dajá

Příběh založený na původních denících z doby Pána Čaitanji Maháprabhu v Indii 15. století. Je to příběh svodů máji, poklesnutí, nápravy a především osvobozující milosti Pána Čaitanji. 

Autor: Satsvarúpa dás Gósvámí
Jazyk: Český
Formát: a5, brožovaná, 135 stran
Rok vydání: 2011
  • Cena:145 Kč
  • Dostupnost: Skladem > 15 ks
Množství:

Šrí Čaitanja dajá

Když jsem překládal Višnu-ráta Vidžaju, dozvěděl jsem se, že na území Bhárata-varši existuje i mnoho jiných nezveřejněných rukopisů. Většinou jsou to životopisy, deníky a rodinné historie oddaných, kteří byli přímo spojeni s událostmi popsanými ve védských písmech. Doufám, že budu moci i nadále překládat rukopisy, které mají význam pro naši současnost.

Je pravděpodobné, že se mi podaří nalézt více rukopisů ze zábav Pána Čaitanji, neboť Jeho zjevení na Zemi nebylo tak dávno a v chrámech po celé Indii je uchováno mnoho rukopisů. Ale existují i jiné, o mnoho starší rukopisy, které jsou přepisovány a předávány v rodinách z generace na generaci.

Jeho Božská Milost Šríla Prabhupáda v souvislosti se zábavami Pána Čaitanji píše: „Kromě Svarúpy Dámódary a Raghunátha dáse Gósvámího je i mnoho jiných zapisovatelů činností Šrí Čaitanji Maháprabhua. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur je toho názoru, že lidé celého světa by měli velký prospěch z toho, kdyby tyto poznámky byly dostupné. Pro celou lidskou společnost je velmi smutné, že se žádné z těchto zápisníků nedochovaly do současnosti“ (Čč., Antja 14.8).

Rukopis, podle kterého je napsaná Šrí Čaitanja-dajá, byl uchováván v rodině bráhmanů-púdžárích, potomků Haridévy. Podkladem pro tuto knihu byly dva rukopisy: Haridévův deník a vyprávění jeho manželky Čhájadéví. Poupravil jsem jejich zápisky způsobem, který podle mě nejvíc vyhovuje jejich společnému příběhu.

Čtenáři se mohou ptát, jakou má cenu příběh tohoto neznámého muže, který dokonce nebyl ani přímým svědkem Čaitanjových zábav a který se většinou zabýval osobními problémy, zatímco se snažil žít duchovním životem. Nicméně milost Čaitanji Maháprabhua je v životě tohoto jihoindického púdžárího a jeho ženy tak zjevná, že se domnívám, že stojí za to nabídnout jejich příběh veřejnosti. A protože silnou linií prostupující oběma deníky je milost Pána, pojmenoval jsem tento rukopis Šrí Čaitanja-dajá. Nechť i čtenáři tohoto díla dostanou daju Pána Čaitanji.

Vaišnava-dásánu dása Satsvarúp dás Gósvámí